Видавництво грамота

Хімія
11 клас
(рівень стандарту)

автор Марія Савчин

Гортати підручник

Кожний аспект сьогоднішнього світу, навіть політика, міжнародні відносини, перебувають під впливом хімії
Л. Полінг

Основні завдання підручника:

реалізовувати компетентнісний підхід через раціональне застосування способів дій, інноваційних методів і засобів навчання, змістові лінії предмета;

формувати науковий світогляд, хімічну культуру та екологічну грамотність;

розкривати значення хімії як науки та її міждисциплінарної кореляції, позитивну роль у розвитку суспільства, умінь грамотного поводження з речовинами;

інтегрувати ресурси змісту хімії з іншими предметами на основі провідних соціально й особисто значущих ідей сучасної освіти, задекларованих НУШ;

реалізовувати змістові лінії хімічного компонента освітньої галузі «Природознавство».Анотація

Підручник створено відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти щодо навчального предмета «Хімія» та чинної програми для навчання хімії на рівні стандарту,затвердженої МОН України.
Зміст навчальних тем спрямовано на формування предметних компетентностей учнівської молоді. Методичний апарат підручника зорієнтований на вікові особливості одинадцятикласників і передбачає різноманітні види діяльності.
У змісті підручника подано відомості про хімічний зв’язок і будову речовин, хімічні реакції, неорганічні речовини та їхні властивості.

Підручник відповідає:

Концепції Нової української школи;

вимогам Державного стандарту;

оновленій навчальній програмі з хімії.

Змістові лінії, які сприяють усвідомленню вивчення хімії:

Екологічна безпека і сталий розвиток;

Громадянська відповідальність;

Здоров’я і безпека;

Ініціативність і підприємливість.

Види діяльності учнів, які можна організувати за допомогою підручника:

самостійна робота;

робота з підручником, схемами та таблицями;

семінарські заняття;

робота в парах, групах;

фронтальна робота;

проведення тренінгів;

розв’язування розрахункових та експериментальних задач, тестових завдань;

навчальні проекти.

Основні рубрики підручника:


завдання для актуалізації знань;


завдання для самоконтролю;


запитання для діалогічної взаємодії учнів з текстом підручника;


підсумовуємо вивчене;


навчальний проект;


цікаво знати;


лабораторний дослід;


практична робота.

Хімія — це найпрекрасніше дитя інтелекту й мистецтва

С. Н. Гілшенвуд


Вас можуть зацікавити:

Хімія
7 клас

Савчин М.

Хімія
8 клас

Савчин М.

Хімія
9 клас

Савчин М.

Хімія
10 клас

Савчин М.