Видавництво грамота

Історія України
11 клас

(рівень стандарту)
Автори: О. К. Струкевич, С. І. Дровозюк

Гортати підручник


Вельмишановні випускники!

Бажаємо вам успіхів і яскравих відкриттів у вивченні цього відрізка українського історичного шляху, сучасниками якого ви вже є і який вам перетворювати на власну долю.
З повагою, автор

Хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього

М. Рильський

Підручник відповідає:

Реаліям Нової української школи

Вимогам Державного стандарту

Оновленим навчальним програмам з історії України

Пріоритетні напрями сучасної освіти, утілені в підручнику:

Виховання громадянина

Компетентнісний підхід

Міжпредметні зв’язки

Умовні позначення:

аналізуємо текст

працюємо з історичними поняттями та мапами

поміркуємо разом

працюємо творчо

особистості

словник

історичне джерело

історичний факт

на думку вченого

компетентності

Анотація

Навчальний матеріал підручника відповідає вимогам Державного стандарту освіти та чинній програмі з історії України (1945–2018) (2017). Підручник доповнений рубриками «Історичний факт», «Історичне джерело», «На думку вченого», у яких наведена додаткова інформація з відповідних тем. Глибше осягнути матеріал допоможуть також уривки з історичних документів, ілюстрації та мапи.
Запитання та завдання з компетентнісним підходом сприятимуть ґрунтовному засвоєнню навчального матеріалу, формуванню ключових і предметних компетентностей.

Переглянути підручник

«Родзинки» цього підручника:

Зосередження на виявленні причинно-наслідкових зв’язків.

Відмова від радянських історіографічних схем, емпіричного викладу довідкового матеріалу.

Кожний параграф розпочинається проблемним запитанням, яке визначає загальну ідею параграфа та зацікавлює учнів.

Поряд з науково-популярним традиційним викладом ходу подій подано моральне, світоглядне, емоційне тло, «живий дух» описуваних подій процесів, явищ, особистостей.

Формує в старшокласників патріотизм, самосвідомість, українську ідентичність.

Наш підручник дає відповідь на запитання, чому ми — українці —сьогодні такі, а не інакші, з усіма нашими позитивними й негативними рисами.

Аналізуючи особливості сучасного життя, підручник дає можливість не лише з’ясувати сутність минулого, а й передбачити майбутнє.

Відповідність санітарно-гігієнічним вимогам.

Чітка структурованість дидактичного матеріалу, оперта на вимоги і структуру програми.

Вас можуть зацікавити:

Історія України
8 клас

Струкевич О. К.

Історія України
9 клас

Струкевич О. К.

Історія України
10 клас

Струкевич О. К.

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ
11 клас

Павло Полянський