Видавництво грамота

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ
11 клас
(рівень стандарту)

автор Павло Полянський

Гортати підручник

Новий підручник розвиває оригінальну концепцію автора, утілену в попередніх підручниках і посібниках з історії та громадянської освіти.

Авторське кредо:

Підручник повністю відповідає вимогам програми із всесвітньої історії.

Навчальна книга – інструмент, який використовують учні й учителі для спільного пошуку відповідей на складні запитання з минувшини та на виклики сьогодення.

Шкільний підручник не тільки містить достовірну базову історичну інформацію, він також є майданчиком для формування в учнів критичного мислення, розвитку в них комунікативних компетентностей.

Мова та стиль викладу відповідають рівню підготовленості учнів до сприйняття тексту.

«Історія не стоїть на місці; кожен момент є хвилиною народження і смерті воднораз, засіву і жнив разом. Майбутнє буде таким, яким можуть його створити минуле й сучасне».

(Іван Франко)

Підручник відповідає:

сучасним підходам і оцінкам історичної науки;

критеріям навчального видання;

місії Нової української школи;

засадам Державного стандарту;

оновленим навчальним програмам з історії.

Пріоритетні напрямки сучасної освіти, втілені в підручнику:

компетентнісний підхід;

наскрізні змістові лінії;

формування світоглядного розвитку учня.

Анотація

• Підручник відповідає Державному стандарту та програмі зі всесвітньої історії в редакції 2019 р.

• Містить навчальний матеріал на засадах компетентнісного підходу, у якому висвітлено події всесвітньої історії від завершення Другої світової війни й до сьогодення.

• Охоплює різні аспекти політичної, дипломатичної, економічної, соціальної, культурної історії, які разом утворюють тло загального історичного процесу.

• Осягнути цей складний і водночас цікавий період в історії людства допоможуть уривки з історичних документів, відео- та аудіоматеріали, висловлювання відомих людей, фотографії, ілюстрації, схеми, таблиці й діаграми, історичні карти.

• Запитання та завдання зорієнтовані на вікові особливості випускників і сприятимуть ґрунтовнішому засвоєнню навчального матеріалу.

• Тести у форматі завдань із ЗНО, є не тільки елементом самоконтролю для учнів, вони також допоможуть підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання.

Кількісні характеристики підручника:

6

розділів

24

параграфи

66

історичних документів та свідчень

7

узагальнень

93

тестові завдання

59

відео- та аудіоматеріалів

11

діаграм

25

схем

10

таблиць

98

фото

27

ілюстрацій

13

карикатур

15

персоналій

42

історичні поняття

8

історичних карт

"Мені здається, що Полянський доклав найбільше зусиль до того, щоб адаптувати мову свого підручника до віку учнів"

(Роберт Майєр, провідний науковий співробітник Інституту Георга Еккерта (Німеччина))


Вас можуть зацікавити:

Всесвітня історія
9 клас

Полянський П. Б.

POST SCRIPTUM
10-11 клас

Полянський П. Б.

Історія України
9 клас

Струкевич О. К.

Історія України
10 клас

Полянський П. Б.