Видавництво грамота Видавництво грамота

Я досліджую світ

Підручник для 2 класу
закладів загальної середньої освіти (у двох частинах)
Автори: І.В.Андрусенко, Н.В.Котелянець, В.В.Вдовенко, О.В.Агєєва

Гортати підручник

Авторський колектив:

Андрусенко
Ірина
Володимирівна
Науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України.
Досліджує проблему дидактики, методики навчання природознавства в початковій школі, формування природознавчої компетентності та екологічної грамотності молодших школярів.
Котелянець
Наталка
Валеріївна
Доктор педагогічних наук, доцент кафедри методик дошкільної та початкової освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка.
Досліджує методичну систему трудового навчання учнів початкової школи, діяльність учнів на уроках трудового навчання.
Агєєва
Олена
Володимирівна
Учитель-методист «Навчально-виховного об’єднання ліцей-школа дошкільний навчальний заклад «Вікторія-П» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області».
Досліджує методичну систему трудового навчання й образотворчого мистецтва учнів початкової школи.
Вдовенко
Вікторія Володимирівна
Кандидат педедагогічних наук, доцент кафедри методик дошкільної та початкової освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Підручник «Я досліджую світ»
реалізовує такі освітні галузі:

природнича

здоров’язбережувальна

соціальна

громадянська

історична

інформатична

технологічаПідручник розроблений відповідно до:

Закону України «Про освіту»;

Державного стандарту початкової освіти;

Типової освітньої програми (проекту НУШ — 1, колективу авторів під науковим керівництвом О. Я. Савченко);

Навчальної програми курсу «Я досліджую світ. 2 клас».

Анотація

Я досліджую світ. Частина 1. Підручник розроблено відповідно до чинної програми та Державного стандарту початкової освіти (2018 р.). Навчальний зміст підручника поєднує природничу, громадянську, історичну, здоров’язбережувальну, соціальну, технологічну, інформативну освітні галузі, що сприятиме формуванню ключових і предметних компетентностей.
Викладений матеріал сприятиме розвиткові особистості учня, формуванню соціальних, громадянських, екологічних і здоров’язбережувальних моделей поведінки. У ньому розкривається безмежний простір для творчості.

Анотація

Я досліджую світ. Частина 2. Підручник розроблено відповідно до чинної програми та Державного стандарту початкової освіти (2018 р.). Навчальний зміст видання поєднує інформативну та технологічну освітні галузі.
Інтегрований підхід внутрішньопредметних і міжпредметних зв’язків сприятиме формуванню ключових і предметних компетентностей.
Підручник побудовано на принципах інтеграції, критичного мислення, педагогіки партнерства. У ньому розкривається безмежний простір для творчості. Викладений матеріал сприятиме різнобічному розвиткові особистості дитини та її світоглядних орієнтацій за допомогою засобів предметно-перетворювальної діяльності, формуванню інформативної, проектно-технологічної та інших ключових компетентностей, необхідних для розв’язання життєвих проблем у взаємодії з іншими.

«Родзинки» цього підручника:

Основні рубрики підручника:


Виконай завдання!


Дай відповідь!


Пофантазуй!


Поміркуй!


Робота в групі


Попрацюй!


Робота в парі


Запам'ятай!


Інтернет-джерело


Послухай!


Прочитай!


Компетентнісні завдання

Особливості підручника:

Інтегроване поєднання внутрішньопредметних і міжпредметних зв’язків, які сприятимуть формуванню ключових і предметних компетентностей.

Принципи інтеграції, критичного мислення, педагогіки партнерства.

Безмежний простір для творчості першокласників.

Матеріал підручника сприятиме розвиткові особистості учнів, формуванню соціальних, громадянських, екологічних і здоров’язбережувальних моделей поведінки.

Загальний обсяг навчального часу інтегрованого курсу становить 175 годин на рік (5 годин на тиждень), а саме:
Частина 1 — на реалізацію природничої, здоров’язбережувальної, соціальної, громадянської та історичної освітніх галузей — 3 години;
Частина 2 — на реалізацію технологічної та інформатичної освітніх галузей — 2 години.

Основні принципи побудови навчального змісту підручника курсу «Я досліджую світ»


Вас можуть зацікавити

Я досліджую світ.
Частина 1

1 клас

Я досліджую світ.
Частина 2

1 клас

Кейсбук «Я досліджую світ»
Частина 1

1 клас

Кейсбук «Я досліджую світ»
Частина 2

1 клас