Видавництво грамота

Алгебра і початки аналізу (профільний рівень).
10 клас

автори В.О. Швець, О.Я Біляніна, Г.І. Білянін

Гортати підручник

Авторський колектив:

Василь Олександрович Швець

– завідувач кафедри Методики навчання математики НПУ ім. М.П. Драгоманова, професор

Ольга Ярославівна Біляніна

– методист з математики Інституту ППО Чернівецької області

Григорій Іванович Білянін

– директор ІППО Чернівецької області, кандидат педагогічних наук, доцент

«Алгебра – це математична мова, пристосована для позначення відношень між кількостями» (Ісаак Ньютон)

Підручник відповідає:

Реаліям Нової української школи

Вимогам Державного стандарту

Оновленій навчальній програмі з алгебри (профільний рівень)


Пріоритетні напрями сучасної освіти, утілені в підручнику:

Компетентнісний підхід

Міжпредметні зв’язки

Інтегрованість математики в різні наукові сфери та види діяльності

Набуття знань і досвіду можливе в ході:

Вирішення рівнянь, розв’язання задач

Засвоєння понятійно-термінологічного апарату курсу

Анотація

Система особистісно-орієнтованого навчання зобов’язує вчителів охоплювати навчанням учнів з різними здібностями. Навіть у профільних класах, не всі учні однаково просуваються у засвоєнні вивченого. Для математично здібних та обдарованих дітей у кожному параграфі є задачі високого та профільного рівнів складності. Вони тісно пов’язані з матеріалом програми і маленькими кроками через навчаючі та розвиваючі вправи наближають до подолання все складніших вершин. Таким чином формування знань, умінь та навичок учнів закладено через низку різнорівневих тренувальних задач, які укладені у відповідній навчаючій системі і спрямовані на підтримку ланцюга концентрованого навчання (спірально у задачах також повторюються основні змістові лінії алгебри та геометрії 7-9 класів та вивченого матеріалу цьогоріч). Добірка завдань закріплює теоретичну основу курсу та зводиться до використання цієї теми в завданнях на компетентність в прикладних та життєвих ситуаціях. Обґрунтовуючи необхідність володіти предметними компетентностями, адже математика виникла з життя, за допомогою таких завдань можна заінтригувати учнів навчатися та створити мотивацію навчання.

Для учнів, учителів, методистів, батьків.

Переглянути підручник у PDF