Видавництво грамота

Географія: регіони та країни.
10 клас

автори П. О. Масляк, С. Л. Капіруліна, О. Г. Бродовська

Гортати підручник

«Географія — єдине мистецтво, в якому останні творіння завжди найкращі» (Вольтер)

Підручник відповідає:

Реаліям Нової української школи

Вимогам Державного стандарту

Оновленим навчальним програмам з географії


У підручнику втілені пріоритетні напрями сучасної освіти:

Компетентнісний підхід

Міжпредметні зв’язки

Інтегрованість географії в різні наукові сфери та види людської життєдіяльності

«Історія є географією в часі, а географія - історією в просторі»

(Жан Жак Елізе Реклю)

Набуття знань й досвіду можливе в ході виконання і засвоєння:

Практичних завдань і вправ

Понятійно-термінологічного апарату курсу

Ілюстративний матеріал виконує такі завдання:

Розвиває геопросторове мислення

Допомагає аналізувати сучасні процеси, які відбуваються у світі

Обґрунтувує доцільність наукового підходу до природокористування

Мотивує формування географічної культури, екологічної грамотності особистості

Анотація

Ви тримаєте в руках підручник «Географія: регіони та країни», який допоможе осягнути взаємопов'язаність глобалізованого світу, у якому ми живемо.

З шкільного курсу географії 9 класу ви дізналися про те, наскільки раціонально населення України й інших країн світу використовує ресурси нашої планети; який рівень розвитку має наша держава порівняно з іншими країнами й економіками світу; що треба зробити, щоб забезпечити гідне життя українців і мешканців інших країн.

Для учнів, учителів, методистів, батьків.

Переглянути підручник у PDF

Основні рубрики підручника:


пригадайте, ви це знаєте!


працюємо в команді


знаходимо на карті


демонструємо власну ерудицію


використовуємо додаткові джерела знань


терміни англійською


запам'ятайте, це важливо!


демонструємо результати навчання!

«Родзинки» цього підручника:

Ілюстративний матеріал (фотографії, схеми, таблиці, діаграми, картосхеми, картодіаграми) логічно доповнюють текст

Кількісні характеристики підручника:

214


Фотографії

31


Таблиці

39


Схеми й діаграми

20


Картодіаграми й картосхеми

«Географія – це доля» (Наполеон Бонапарт)

Разом із підручником «Географія» вас можуть зацікавити:

Соціально-економічна географія світу. Збірник завдань для перевірки рівня навчальних досягнень учнів
10 клас

(Капіруліна С. Л., Сорока М. В.)

Соціально-економічна географія світу. Робочий зошит
10 клас

(Капіруліна С. Л., Сорока М. В.)

Зарубіжна література
8 клас

(О. М. Ніколенко, М. О. Зуєнко, Б. В. Стороха)

Зарубіжна література
9 клас

(Ніколенко О. М., Зуєнко М. О., Стороха Б. В.)