Видавництво грамота

Геометрія.
10 клас

автори В.О. Швець, О.Я Біляніна, Г.І. Білянін

Гортати підручник

Авторський колектив:

Василь Олександрович Швець

– завідувач кафедри Методики навчання математики НПУ ім. М.П. Драгоманова, професор

Ольга Ярославівна Біляніна

– методист з математики Інституту ППО Чернівецької області

Григорій Іванович Білянін

– директор ІППО Чернівецької області, кандидат педагогічних наук, доцент

Шановні десятикласники!

Найважливіше завдання навчання – виховання логіки мислення, засвоєння загальних методів наукового дослідження

Автори

Підручник відповідає:

Реаліям Нової української школи

Вимогам Державного стандарту

Оновленій навчальній програмі з геометрії (профільний рівень)


Пріоритетні напрями сучасної освіти, утілені в підручнику:

Компетентнісний підхід

Міжпредметні зв’язки

Інтегрованість математики в різні наукові сфери та види діяльності

Набуття знань і досвіду можливе в ході:

Розв’язання задач

Засвоєння понятійно-термінологічного апарату курсу

Анотація

Науково-технічний прогрес досить стрімко змінює характер існуючих професій і приводить до появи нових, які більшою мірою вимагають уважності, кмітливості та швидкості реакції працюючих. Отже, найважливішим завданням навчання стає виховання логіки мислення, засвоєння загальних методів наукового дослідження. Їх розв'язанню значною мірою сприятиме твій рівень набутої математичної компетентності, оскільки вона є інструментом для розв'язування прикладних задач, дозволяє розвинути важливі розумові якості, покращує можливості концептуального та абстрактного мислення, здатність концентруватися, тренує нам'ять, підсилює швидкість мислення, розвиває інтелектуальні здібності. Тому математика - базова дисципліна в школі - основа для успішного вивчення і засвоєння інших дисциплін.
Пропонуємо тобі новий підручник «Геометрія. 10 клас» профільного рівня, який містить навчально-практичний матеріал вивчення навколишнього світу, адже геометрія як наука - один із засобів його відображення.

Для учнів, учителів, методистів, батьків.

Переглянути підручник у PDF