Видавництво грамота

Хімія.
10 клас

автор Савчин М.

Гортати підручник

«Країна, що випереджає решту світу в хімії, буде також попереду в багатстві та процвітанні» (Вільям Рамзай)Основні завдання підручника:

Реалізовувати компетентнісний підхід через змістові лінії предмета.

Формувати науковий світогляд і хімічну культуру.

Привертати увагу до хімії як науки та її позитивної ролі у забезпеченні прогресивного розвитку суспільства, до необхідності грамотного поводження з речовинами.

Інтеграція змісту хімії з іншими дисциплінами.

Унікальність підручника:

«Хіміки – це ті, хто насправді розуміють світ»

(Лайнус Полінг)

Підручник відповідає:

Концепції Нової української школи

Вимогам Державного стандарту

Оновленій навчальній програмі з хімії

Змістові лінії, які сприяють усвідомленню вивчення хімії:

Екологічна безпека і сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Здоров’я і безпека

Ініціативність і підприємливість

Анотація

Підручник створено відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти щодо навчального предмета «Хімія» та чинної програми для навчання хімії на рівні стандарту, затвердженої МОН України. Зміст навчальних тем спрямовано на формування предметних компетентностей учнів. Методичний апарат підручника зорієнтований на вікові особливості десятикласників і передбачає різноманітні види діяльності. У змісті підручника подано відомості про будову, класифікацію, номенклатуру, гомологію та структурну ізомерію органічних речовин, зокрема вуглеводнів, оксигеновмісних і нітрогеновмісних сполук. Розкрито їхні фізичні та хімічні властивості, застосування, причини багатоманітності й взаємозв'язки між ними.

Для учнів, учителів, методистів, батьків.

Переглянути підручник

Види діяльності учнів, які можна організувати за допомогою підручника:

Самостійна робота
Семінарські заняття
Робота в парах, групах
Фронтальна робота
Проведення тренінгів
Розв’язування розрахункових та експериментальних задач, тестових завдань.

Основні рубрики підручника:

Завдання для актуалізації знань.

Завдання для самоконтролю.

Запам'ятайте, зверніть увагу.

Підсумовуємо вивчене.

Навчальний проект.

Цікаво знати.

Лабораторний дослід.

Практична робота.

«Вивчення хімії має двояку мету: одна - удосконалення природничих наук, інша - примноження життєвих благ»

(М. В. Ломоносов)

Разом із підручником «Хімія. 10 кл.» вас можуть зацікавити:

Хімія
7 клас

Савчин М. М.

Хімія
8 клас

Савчин М. М.

Хімія
9 клас

Савчин М. М.

Історія України
8 клас

Струкевич О. К.