Видавництво грамота

Всесвітня історія,
10 клас

автор Павло Полянський

Гортати підручник

Новий підручник розвиває оригінальну концепцію автора, втілену в попередніх підручниках і посібниках.Авторське кредо:

Не позбавляти учнів можливості мати власну думку з дискусійних історичних проблем.

Не робити висновків за учнів.

Не перевантажувати підручник другорядними датами та інформацією.

Не загубити у вирі процесів, тенденцій і видатних історичних постатей пересічну людину.

"Всесвітня історія є історією перемог людей над людьми"

(С. Жеромський)

Підручник відповідає:

Реаліям Нової української школи

Вимогам Державного стандарту

Оновленим навчальним програмам з історіі

Пріоритетні напрямки сучасної освіти, втілені в підручнику:

Компетентнісний підхід

Наскрізні змістові лінії

Формування світоглядного розвитку учня

Анотація

Підручник відповідає Державному стандарту й новій програмі. Містить навчальний матеріал на засадах компетентнісного підходу, у якому подано події всесвітньої історії (1914–1945).

Осягнути цей надзвичайно складний період в історії людства допоможуть уривки з історичних документів, висловлювання відомих людей, ілюстрації, схеми, таблиці й діаграми, історичні карти.

Запитання та завдання зорієнтовані на вікові особливості десятикласників і сприятимуть ґрунтовнішому засвоєнню навчального матеріалу.

Для учнів, учителів, методистів.

Кількісні характеристики підручника:

224

Сторінки

26

Параграфів

176

Історичних документів та свідчень

7

Практичних робіт

179

Фото й ілюстрацій

58

Діаграм та графіків

21

Плакатів

57

Схем і таблиць

18

Карикатур

8

Графіків і піктограм

Переваги підручника:

Це не добірка повчальних текстів автора, де на складні питання даються однозначні «правильні» відповіді. Це «відкрита» книга, що заохочує, навіть провокує учнів до вивчення історії на засадах критичного мислення та пошуку власних відповідей на контроверсійні сторінки історичної минувшини.

Оригінальні, спеціально сконструйовані для цього підручника піктограми, графіки, діаграми, схеми й таблиці є важливим дидактичним елементом методичного апарату підручника. У більшості випадків до них подано запитання й завдання проблемно-пошукового характеру. Це допоможе вчителю організувати інтерактивну роботу учнів.

Візуальні матеріали проблемно «обігруються» на сторінках підручника. Їм також передують запитання й завдання проблемно-пошукового характеру.

Сприяє успішному опануванню учнями понятійного апарату, оскільки даються тлумачення всіх без винятку понять і термінів, передбачених навчальною програмою.

Містить цікаві матеріали до практичних занять, що значно полегшить як підготовку вчителя й учнів до уроку, так і урізноманітнить зміст практичного заняття.

"Мені здається, що Полянський доклав найбільше зусиль до того, щоб адаптувати мову свого підручника до віку учнів"

(Роберт Майєр, провідний науковий співробітник Інституту Георга Еккерта (Німеччина))


Разом із підручником П.Полянського «Всесвітня історія 10 кл.» вас можуть зацікавити

Всесвітня історія
9 клас

Полянський П. Б.

POST SCRIPTUM
10-11 клас

Полянський П. Б.

Історія України
9 клас

Струкевич О. К.

Історія України
8 клас

Струкевич О. К.