Видавництво грамота

Українська література.
10 клас

автор Василь Пахаренко

Гортати підручник

«Література вимагає не тільки талановитого письменника, а й талановитого читача» (Й. В. Ґете)

«Книги – морська глибина.
Хто в них пірне аж до дна,
Той, хоч і труду мав досить,
Дивнії перли виносить»

І. Франко

Підручник відповідає:

Реаліям Нової української школи

Вимогам Державного стандарту

Оновленим навчальним програмам з української літератури

Пріоритетні напрямки сучасної освіти, утілені в підручнику:

Виховання патріота й громадянина

Компетентнісний підхід

Компаративний підхід

Міжпредметні зв’язки

Рубрики підручника:

×
Стисле повідомлення про якусь промовисту подію, вчинок тощо

Факт

×
Матеріали, що обґрунтовують певну тезу

Доказ

×
Критична оцінка певного твору чи його автора, яку ви можете підтримати чи спростувати

Сумнів

×
Окреслення літературних, мистецьких, суспільно-політичних, наукових процесів, явищ, надбань, що пов’язані з характеризованим напрямом чи твором

Контексти

×
Запитання й поради, які допоможуть вам самостійно осмислити художній текст

Аналізуємо твір

×
Для самостійного трактування певного мистецького явища чи конкретного твору та розвитку дослідницьких, креативних здібностей і навичок

Творче завдання

×
Художні тексти й наукові праці, ознайомлення з якими посприяє глибокому й різногранному засвоєнню теми

Варто прочитати

×
Для відтворення та поглиблення вивченого

Завдання основного рівня (ЗОР)

×
Роздуми митців і дослідників з приводу обговорюваної проблеми

Судження

×
Поради щодо виконання поставлених завдань

Консультація

×
Характеристика основних теоретико-літературних по- нять, що допоможуть зрозуміти й проаналізувати відповідний період чи твір

Теорія літератури

×
Стислі висновки про вивчений матеріал і завдання, спрямовані на узагальнення й закріплення вивченого

Підсумовуємо вивчене

Анотація

Підручник відповідає вимогам Державного стандарту освіти та чинній програмі з української літератури для 10 класу (2017 р., профільний рівень).

Це навчальне видання містить відомості про життя та творчість письменників, аналіз художніх творів, систему запитань і завдань різних рівнів складності, які допоможуть глибоко й різногранно осмислити літературні зразки. Репродукції творів класиків візуального мистецтва (живопису, скульптури, архітектури), а також звернення до музичних шедеврів, спектаклів, кінофільмів допоможуть учням осягнути природу художньої творчості, ознайомитися з багатствами вітчизняної культури.

Підручник сприяє формуванню в учнів ключових і предметних компетентностей, а також спрямований на виховання в школярів високих гуманістичних,патріотичних та естетичних почуттів.

Для учнів, учителів, методистів, батьків.

Переглянути підручник
Разом із підручником «Українська література. 10 клас»
вас можуть зацікавити:

Українська література
8 клас

В. І. Пахаренко, Н. А. Коваль

Українська література
9 клас

В. І. Пахаренко

Українська література
10 клас

О. М. Авраменко, В. І. Пахаренко

Українська література
11 клас

Р. В. Мовчан, О. М. Авраменко, В. І. Пахаренко