Технологія бляхарних робіт

Матеріал посібника відповідає навчальній програмі та переліку професійних компетентностей Державного стандарту професійно­технічної освіти ДСПТО 7213. C.29.00–2016 для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників із професії «Бляхар» 2–5­го розрядів.

У посібнику розглянуто різні види слюсарних, бляхарних і складально­монтажних робіт, які виконують під час виготовлення бляхарних виробів. Наведено відомості про матеріали, інструменти, кріпильні деталі, пристосування та обладнання, що використовують для виконання бляхарних робіт.