Видавництво грамота

Історія України.
10 клас

автор О. К. Струкевич

Гортати підручник


Шановні десятикласники!

Підручник допоможе вам розширити обрії історичного бачення, визначитися з життєвими цінностями й орієнтирами, аргументувати власну патріотичну, громадянську та моральну позиції.
Олексій Струкевич

«Хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього»

(М. Рильський)

Підручник відповідає:

Реаліям Нової української школи

Вимогам Державного стандарту

Оновленим навчальним програмам з історії України

Пріоритетні напрями сучасної освіти, утілені в підручнику:

Виховання громадянина

Компетентнісний підхід

Міжпредметні зв’язки

Умовні позначення:

працюємо з історичними поняттями та мапами

словник

аналізуємо текст

історичне джерело

поміркуємо разом

історичний факт

працюємо творчо

на думку вченого

особистості

компетентності

Анотація

Навчальний матеріал підручника відповідає чинній програмі з історії України (1914–1945). Підручник доповнений рубриками «Історичний факт», «Історичне джерело», «На думку вченого», у яких наведена додаткова інформація з відповідних тем. Глибше осягнути матеріал допоможуть також уривки з історичних документів, численні ілюстрації та мапи.

Запитання та завдання сприятимуть ґрунтовному засвоєнню навчального матеріалу.

Для учнів, учителів, методистів, батьків.

Переглянути підручник

«Родзинки» цього підручника:

Виклад історії України здійснюється з огляду на потреби українського народу, його культури й державності.

Цілковита відмова від залишків радянського опису історії Першої та Другої світових воєн і міжвоєнного періоду.

Використання емоційно забарвленого матеріалу, здатного викликати патріотичні почуття.

Науково-популярний стиль викладу в поєднанні з достовірними свідченнями епохи, зафіксованими в історичному джерелі.

Баланс між стислістю та повнотою розкриття сутності історичних процесів і явищ.

Звільнення тексту від емпіричного довідкового матеріалу, зосередженість на виявленні причинно-наслідкових зв’язків.

Максимальна увага до компетентнісного потенціалу підручника.

Спрямованість на формування української ідентичності.

Чітке подання навчального матеріалу відповідно до вимог і структури програми.

«Якщо ми будемо вивчати історію, то навчимося не повторювати минулих помилок»

(Меггі Фюрі)

Кількісні характеристики підручника:Практичні заняття

Фотографії та малюнки

Історичні документи

Схеми й таблиці

Карти

Відео-презентація

Разом із підручником О. К. Струкевича «Історія України 10 кл.»
вас можуть зацікавити

Історія України
8 клас

Струкевич О. К.

Історія України
9 клас

Струкевич О. К.

Історія України
11 клас

Струкевич О. К.

Історія України
7 клас

Свідерський Ю. Ю., Ладиченко Т. В., Романишин Н. Ю.