Відповідальність у праві: філософія, історія, теорія.

Серія «Про українське право» У колективній монографії розглянуто філософські, історичні та теоретичні проблеми правової відповідальності. Досліджуються онтологічні, антропологічні, методологічні аспекти

Читати далі