Книжка для читання та розвитку мовлення. 2 клас

Зошит розрахований для систематичного викорис­тання не менше одного разу на тиждень під час органі­зації індивідуальної роботи та роботи в парах чи групах або на уроках за програмою «Літературна скарбниця» (авторка Ю. Шумейко). Завдання сприятимуть фор­муванню читацької компетентності молодших школя­рів, розширенню знань, свідомому сприйманню та оці­нюванню інформації, використанню її в стандартних і нестандартних ситуаціях, збагаченню словникового за­пасу, організації роботи над орфографічно правильним письмом.

Автор: Юлія Шумейко