Книжка для читання та розвитку мовлення. 4 клас

Навчальний посібник містить практичний матеріал з української мови та читання. Розрахований для систематичного використання не менше одного разу на тиждень під час організації індивідуальної роботи та роботи в парах чи групах за програмою варіативного курсу «Літературна скарбниця» (авторка Ю. Шумейко) сприятимуть формуванню читацької компетентності молодших школярів, розширенню знань,  свідомому сприйманню та оцінюванню інформації, використанню її в стандартних та нестандартних ситуаціях, збагаченню, уточненню й активізації словникового запасу,  удосконаленню граматичного ладу мовлення, організації роботи над орфографічно правильним письмом, відтворенню й складанню зв’язних висловлювань різних типів, засвоєнню етичних правил спілкування.

Призначений для учнів, батьків і вчителів початкових класів.

Автор: Юлія Шумейко