Вивчення української мови в 5 класі НУШ

У посібнику представлено теоретико-практичні аспекти методики компетентнісно орієнтованого навчання української мови учнів 5-х класів НУШ. Запропоновано реальний механізм застосування знань і вмінь, яких вони набувають, алгоритм їхніх дій у різних проблемних ситуаціях.

Представлено зразки вправ і завдань, які реалізують теоретичні положення методики компетентнісно орієнтованого навчання української мови. Посібник може бути використано в освітньому процесі закладів середньої, вищої та післядипломної педагогічної освіти.

Голуб Н.Б., Горошкіна О. М. Вивчення української мови в 5 класах НУШ : метод. посібник. Київ : Грамота, 2022. ХХ с.

vuvchennyaukrmova5kl