Я досліджую світ

Навчальний посібник відповідає концепції Нової української школи та Державному стандарту початкової освіти. Зошит створено до підручника «Я досліджую світ. 4 клас»: (у 2-х частинах).

Частина 2 (авторки І. Андрусенко, Н. Котелянець, О. Агєєва) за Типовою освітньою програмою колективу авторів під керівництвом О. Я. Савченко.

У зошиті поєднано природничу, громадянську, здоров’язбережувальну, соціальну й історичну освітні галузі. Інтегрований підхід передбачає внутрішньопредметні та міжпредметні зв’язки, сприятиме формуванню ключових і предметних компетентностей.