Українська мова

Цей підручник призначений розвивати у вас навички грамотного письма й говоріння, уміння читати та сприймати інформацію на слух, писати творчі
роботи й переказувати тексти українською мовою.
У підручнику подано матеріали для повторення та узагальнення вивченого в початкових класах, а також розділи:
«Лексикологія», «Будова слова. Орфографія», «Синтаксис і пунктуація» (за Модельною навчальною програмою «Українська мова. 5–6 класи: для закладів загальної середньої освіти»; авторський колектив: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний, В. П. Лавринчук, К. В. Плівачук, Т. Д. Попова).

gramota_ukr_mova_5kl_1-93