Українська література

Підручник відповідає вимогам Державного стан­дарту. Видання підготовлено відповідно до Модельної навчальної про грами «Українська література. 5–6 класи» для закладів загальної середньої освіти (авторський колектив: В. П. Архипова, С. І. Січкар, С. Б. Шило).
Видання містить біографічні матеріали про письменників і письменниць, відомості з теорії літератури, ху­дожні твори.
Методичний апарат підручника охоплює різнорівневі завдання, зорієнтовані на вікові особливості п’я­тикласників і п’ятикласниць.

gramota_ukr_lit_5_kl_1-123